Obchodní podmínky

22. 10. 2012

Podmínky využívání služeb Řidička.cz

1. Řidička.cz je provozován společností Konzultanti.cz s.r.o., IČ
28162447, DIČ CZ28162447, se sídlem Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3,
dále jen Řidička.cz.

2. Řidička.cz se zavazuje věnovat informačnímu portálu pro pozůstalé
umístěnému na internetové adrese Řidička.cz s maximální péčí.
 3. Řidička.cz neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou
provozovány pod jednotlivými odkazy. Kontrola jejich náplně a provoz
jsou plně v kompetenci jejich majitelů. Položky označené jako
"Doporučuje", či obdobně, jsou placenou službou. Řidička.cz umožňuje
mimo jiné zveřejňovat a nabídky a poptávky zboží a služeb a fyzických
i právnických osob, ať již podnikajících, či nikoliv, dále jen
Návštěvníků. Řidička.cz nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ,
dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost zveřejňovaných
informací, zejména inzerátů nabízených služeb, či předmětů.

4. Řidička.cz si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v textech
článků či inzerátů a článek, popis, či inzerát vůbec nezveřejnit,
případně jej odstranit z Řidička.cz, bude-li v rozporu s platnými
zákony České republiky, podmínkami inzerce Řidička.cz, nebo dobrými
mravy.

5.  Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 3 měsíců, poté
může a nemusí být smazán. Maximální počet vložení inzerátů nesmí
přesáhnout rozumnou míru. Návštěvník si je vědom toho, že pokud bude
chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí o to
požádat Řidička.cz. Na Řidička.cz je zakázána inzerce nesouvisející s
danou oblastí, či nerespektující etickou stránku věci.

6. Řidička.cz neodpovídá za činnost Návštěvníků služeb Řidička.cz, ani
za způsob, jakým informace ze serveru Řidička.cz využívají. Nenese
také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Řidička.cz
Návštěvníky, či jinými osobami. Řidička.cz nenese žádnou odpovědnost
za škody, které by návštěvníkům nebo jiným osobám přímo, nepřímo či
náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním (či dočasné
nemožnosti využívat) služeb Řidička.cz

7. Návštěvník souhlasí ve smyslu zákona o některých službách
informační společnosti s tím, že Řidička.cz je oprávněn zasílat
Návštěvníkům zprávy, obsahující informace o novinkách, které
Řidička.cz nabízí. Řidička.cz nenese zodpovědnost za zneužití osobních
dat Návštěvníků uvedených zejména v inzerátech, nebo získaných
nelegálním proniknutím do systému stránek jinou osobou. Návštěvník
souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

8. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich
zveřejnění. Řidička.cz si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

O nás

V sekci "inzerce" našeho webu můžete bezplatně zadávat inzeráty typu "hledám práci jako řidička", či "hledáme řidičku" - viz inzerce http://inzerce.ridicka.cz/inzerce-poptavka/ Můžete se ptát v naší poradně. První odbornicí, která bude odpovídat otázky ohledně koupě, servisu a dalších úkonů kolem aut, je paní Jana Lomnická ze společnosti SUZUKI TERS.

Aktualizujeme pro Vás výčet autosalonů a autoservisů, kde mají zkušenost s řidičkami a se kterými mají ženy dobrou zkušenost. Pokud bude mít kdokoliv akci, která zvýhodňuje řidičky, rádi ji zveřejníme. Budeme rádi za Vaši pomoc a Vaše příspěvky.

více

Vyhledávání

Inzerce

  • poptávka
  • nabídka
vstup

TOP Sponzoři

Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.ridicka.cz pište na info@ridicka.cz
Provozovatel stránek neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy.
Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů. Položky Označené jako "Doporučuje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference